Škody způsobené ohněm

Škody
způsobené
ohněm

Vypukl u vás požár? Jednejte okamžitě! Volejte MPD Sanace.

V případě požáru vznikají sloučeniny polyaromatických, chloridových a dalších zdravotně škodlivých látek, které se rychle šíří celým prostorem, ulpívají na stropě, stěnách a veškerém vybavení. Agresivní spad se dostane téměř všude. Při hašení požáru dochází navíc k prostupu vody a zanášení zdraví nebezpečných látek dále do nižších pater.

Škodnou událost je potřeba okamžitě nahlásit na pojišťovnu, zdokumentovat a začít řešit. S tím vám pomohou MPD Sanace.

Navštívíme vás v co možná nejkratším čase a provedeme ZDARMA prohlídku, včetně zaměření a fotodokumentace. Tyto podklady slouží k vypracování cenového rozpočtu, který budeme konzultovat s vámi a v případě pojištěné nemovitosti i s likvidátorem pojišťovny.

Škody způsobené vodou

Škody
způsobené
vodou

Promočený objekt z důvodu hašení požáru, záplavy nebo vytopení?

V případě zasažení objektu vodou doporučujeme jako první vypnout elektrický proud. Následně škodnou událost nahlaste na pojišťovnu a zdokumentujte ji. MPD Sanace vám pomohou s likvidací škodné události a s uvedením objektu do původního stavu.

Vyklidíme kontaminovaný materiál a vybavení a začneme sanovat stavební části objektu a vybavení. V případě větší vlhkosti vysušíme celý objekt kondenzační nebo absorpční metodou.

Čištění průmyslových zařízení

Čištění
průmyslových
zařízení

V případě zasažení elektro zařízení splodinami či vodou dochází k velmi rychlé devastaci!

Takto zasažené zařízení nezapínejte (riziko zkratu) a rovnou volejte MPD Sanace. Rychlost zásahu hraje podstatnou roli v minimalizaci škod. Naše společnost vám rychle a ráda pomůže.

Jakmile nám zavoláte, okamžitě nastoupíme a vaše výrobní zařízení zakonzervujeme. Tím ho ochráníme před působením vlhkosti nebo agresivního spadu po požáru. Následně provedeme čistění a odmaštění zařízení. Vaše průmyslové zařízení a stroje vysušíme a sanujeme pomocí speciálního vybavení a prostředků k tomu určených. Zařízení vám předáme připravené opět k provozu.

Reference a certifikáty

Poděkování Městského úřadu Příbor

Jménem vedení Města Příbora bych Vám chtěl touto cestou poděkovat za iniciativní a zodpovědný přístup při likvidaci následků požáru v Domě s pečovatelskou službou č.p. 238 na ul. Jičínská v Příboře. Vaše firma odvedla vysoce profesionální a kvalitní práci ve velmi krátkém časovém úseku a velmi výrazným způsobem přispěla k tomu, že se nájemníci mohli velmi brzy vrátit do svých bytů, které museli z důvodů požáru na krátkou dobu opustit.

Spolupráce se Zdravotním ústavem

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, resp. Centrum hygienických laboratoří, spolupracuje s firmou MPD Sanace s.r.o. při kontrole účinosti sanačních prací při škodních událostech (škody způsobené ohněm, vodou atp.) v oblasti analýz látek vznikajících důsledkem škodní události. Jedná se zejména o látky perzistentní typu PAU, PCB, které mají významný vliv na zdraví. U sanačních prací je ověřován účinek dekontaminace. Laboratoře ZÚ Ostrava jsou akreditovány ČIA o.p.s. pod číslem 1393 a pracují v systému jakosti ČSN EN ISO 17025:2008.

Partnerství s Kooperativa pojišťovnou

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Global Expert, s.r.o. vydávají tento certifikát pro společnost MPD Sanace s.r.o., na jehož základě se tato společnost stává partnerem Kooperativy pojišťovny. Společnost MPD Sanace s.r.o. je odbornou sanační firmou v dekomntaminačních, protikorozních, vysoušecích a dalších speciálních pracích v souvislosti s odstraněním následků vzniklých škod způsobených požárem nebo vodou.

Jsme smluvní partneři následujících pojišťoven
Allianz Pojišťovna, ČPP, Generali Česká Pojišťovna, Kooperativa

O nás

Společnost MPD Sanace s.r.o. vznikla na základě dlouholetých zkušeností v mezinárodní společnosti zaobírající se odstraňováním škodních událostí. Naše společnost je tvořena týmem zkušených a proškolených pracovníků, kteří se již řadu let v tomto oboru pohybují. A tímto Vám zaručuje vysokou kvalitu provedené práce.

Rozsah činností:

vyklizení zničeného vybavení a úklid
sanace po škodách způsobených požárem
sanace po škodách způsobených vodou
vysoušení objektů (kondenzační a absorpční metoda)
stavební práce
lokalizace úniků vody (luminátová zkouška)
odstraňování zápachu (generátor ozónu)

Výsledky sanačních prací naší společnosti byly ověřeny Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě.

Galerie

Řešíte nepříjemnou škodnou událost?

Kontaktujte nás!