- MPD Sanace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Škody způsobené ohněm

Proč zavolat na pomoc MPD Sanace?


V případě požáru vznikají sloučeniny polyaromatických, chloridových a dalších zdravotně škodlivých látek, které pak následně dopadají na veškeré zařízení, včetně stavebních částí.

V případě zasažení elektro zařízení dochází k velmi rychlé devastaci.

Zařízení nezapínat - možnost zkratu!!

Na stavebních částech zůstává agresivní spad. Dále při hašení dochází k prostupu vody a zplavování látek do nižších pater Je nutné celou událost neprodleně nahlásit na pojišťovnu a provést foto-dokumentaci (pokud je nemovitost pojišťěná).

Následně zavolat naší společnost, která Vám rychle a ráda pomůže.

Navštívíme Vás v co možná nejkratším čase a provedeme prohlídku, včetně zaměření a foto-dokumentace - Zdarma. Tyto podklady slouží k vypracování cenového rozpočtu, který budeme konzultovat s Vámi a v případě pojištěné nemovitosti i s likvidátorem pojišťovny.

V případě , že se rozhodnete pro naší společnost:

  • Neprodleně nastoupíme a začneme celou událost řešit

  • Vyklizení kontaminovaného materiálu a vybavení

  • Sanování stavebních částí a vybavení

  • Dekontaminace zasažených ploch (stěny, stropy, podlahy) tato část prací prostor dekontaminuje do hloubky (odsávání spadu s následnou aplikací speciálních prostředků určených pro dekontaminaci), odmastí a připraví pro další stavební úpravy

  • Dekontaminace vybavení

  • V případě vlhkosti vysušíme objekt (kondenzační nebo absorpční metoda)

  • Následují stavební úpravy, včetně všech potřebných prací (uvedení do původního stavu)

  • Předání díla

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky